Ondertekening convenant WIJ Groningen 2016

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft donderdag 17 november een convenant gesloten met 19 maatschappelijke instellingen in de Stad Groningen. In dit convenant wordt de op- en inrichting van 11 WIJ- teams in de stad, onder de vlag van WIJ Groningen, officieel bekrachtigd.

Wethouder Ton Schroor zette tijdens een feestelijke bijeenkomst namens de gemeente Groningen zijn handtekening.

Bundeling van krachten

De WIJ-teams in Groningen gaan een groot aantal taken uitvoeren, die voortkomen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Om deze taken goed uit te voeren, bundelen inmiddels 19 instellingen hun krachten.

Wethouder Zorg en Welzijn Ton Schroor: “Deze ondertekening met 19 maatschappelijke instellingen is een belangrijke stap op weg naar een stedelijke dekking van WIJ-teams. Hier werken we in 2016 gezamenlijk naar toe. Doel daarbij is dat Stadjers die hulp en ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk dichtbij huis, in de eigen wijk, kunnen ontvangen.”

Afspraken

Om vorm te geven aan deze samenwerking in de wijken, zijn afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de personele inzet in de teams, de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers en om de waarborging van privacy.

Begin 2016 zal opnieuw een aantal partijen als convenantpartner worden toegevoegd. Het gaat hierbij om partijen die ondersteuning bieden aan de jeugd in Groningen. De contractering van deze partijen is nog niet helemaal afgerond. Het is op dit moment nog niet exact bekend welke instellingen als partner worden toegevoegd.

Alle convenantpartners werken in 2016 verder aan de ontwikkeling en invulling van de WIJ-teams. Hierbij gaan ze onderzoeken welk takenpakket het beste aansluit bij de behoeften van Stadjers in de verschillende wijken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden