Negen inburgeraars halen mbo-diploma

Foto: Noorderpoort

Negen inburgeraars hebben hun Entree diploma van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam dinsdag 10 juli in ontvangst genomen. Deze groep heeft een slagingspercentage van 100 procent weten te realiseren.

Pilot

De negen inburgeraars maakten onderdeel uit van een pilot, waarin ze de mogelijkheid kregen om een Entree-opleiding Dienstverlening & Zorg en/of Retail te halen. Deze is door Noorderpoort in het schooljaar 2017-2018 gestart, in samenwerking met de gemeente Veendam en de gemeente Pekela.

Met een Entree-opleiding kunnen studenten (16 jaar over ouder) zonder vooropleiding of diploma een startkwalificatie halen om een mbo-opleiding op niveau 2 te volgen. Daarnaast hebben acht inburgeraars binnen de pilot de opleiding Dienstverlening Breed, niveau 2, gevolgd met positief resultaat. Allen stromen door naar het tweede jaar.

Het is voor veel inburgeraars een erg grote stap om via de reguliere weg een mbo-opleiding te volgen. De pilot helpt hen erbij om deze grote stap te maken. De negen inburgeraars die de pilot doorlopen hebben, zijn geselecteerd naar aanleiding van persoonlijke gesprekken tussen de inburgeraars en De Kompanije. Dit is een werkorganisatie voor de gemeentes Pekela en Veendam.

De studenten hebben de Entree-opleiding doorlopen volgens de bbl-constructie: één dag per week naar school voor de theorie en de rest van de week aan het werk binnen hun werkleerbedrijf. Daarnaast hebben de studenten extra lessen in Nederlands en rekenen gevolgd.

De pilot was een groot succes. Door het vele meewerken in Nederlandstalige organisaties, heeft de Nederlandse taalbeheersing van de studenten een enorme vlucht genomen. Ook hun houding, professionaliteit en zelfvertrouwen is sterk gegroeid. Vijf studenten hebben ervoor gekozen om door te gaan naar een mbo-opleiding op niveau 2. De overige vier hebben een baan aangeboden gekregen bij hun werkleerbedrijf.

Vervolg

De mooie succesverhalen van de pilot hebben erin geresulteerd dat Noorderpoort, de gemeente Pekela en de gemeente Veendam in het nieuwe schooljaar een vervolg geven aan het traject. In september 2018 starten achttien inburgeraars met een Entree-opleiding bij Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam.

Reacties

article
677203
Negen inburgeraars halen mbo-diploma
Negen inburgeraars hebben hun Entree diploma van Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam dinsdag 10 juli in ontvangst
https://groningen.nieuws.nl/evenementen-in-groningen/677203/negen-inburgeraars-halen-mbo-diploma/
2018-07-14T15:40:23+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/07/13214621/foto-entree-Veendam.jpg
Evenementen in Groningen